Czy grozi nam paraliż w odbiorze śmieci?

Istnieje obawa, iż nowe władze Otwocka wybrane w zbliżających się wyborach, nie zdążą wyłonić w przetargu firmy, która zajmie się odbiorem odpadów komunalnych w 2018r.

16 lipca, podczas Komisji Budżetu i Inwestycji, wiceprezydent Piotr Stefański zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzającej zapis umożliwiający przeprowadzenie w najbliższych miesiącach przetargu wyłaniającego podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych na rok 2019 rok i możliwie 2020 rok.

Prezydent wniosek swój umotywował tym, że należy to zrobić jeszcze w tej kadencji Rady Miasta ze względu na fakt, że przeprowadzenie tego typu przetargu po wyborach samorządowych może skutkować brakiem możliwości wyłonienia takiego podmiotu przed 1 stycznia 2019, a wtedy miasto pozostanie od stycznia bez obsługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych. Dyskusji zostało poddane to na ile taka umowa powinna być podpisana i jak rozwiązują to ościenne gminy.

Przewodniczący RM Jarosław Margielski dyskusję skomentował słowami, że „nie ma co się oglądać na innych w tym temacie bo to Otwock jest liderem śmieciowych klimatów i to my powinniśmy wyznaczać trendy w tym zakresie”. Wniosek ten został negatywnie zaopiniowany przez członków komisji (2 głosy przeciw – Przewodniczący RM Jarosław Margielski i Przewodnicząca Komisji Barbara Olpińska. Pozostali członkowie Przemysław Bogusz, Andrzej Sałaga oraz Witold Wachnicki wstrzymali się od głosu). Dyskusja ta była kontynuowana podczas sesji Rady Miasta, która miała miejsce zaraz po komisji. Prezydent Stefański swój wniosek umotywował koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej ilości czasu niezbędnego do wyłonienia wykonawcy.

Przewodniczący Rady Miasta wyraził, jak zaznaczył, prywatną opinię, że nie zgadza się z tą propozycją Prezydenta, ponieważ jego zdaniem to następna kadencja powinna o tym decydować. Prezydent Stefański wycofał autopoprawkę i nie została ona poddana głosowaniu.

źródło: otwock.pl / fot. pixabay.com

Accessibility