Nowy sposób zarobkowania dla freelancerów

Pod koniec kwietnia weszły w życie przepisy, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji, pod pewnymi warunkami. Sprawdź, czy dotyczy to i Ciebie.

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. zatytuowana „Prawo Przedsiębiorców”. Jest to regulacja, która zastąpi dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Większość jej przepisów tak naprawdę stanowi powtórzenie poprzedniej ustawy, ale są też i nowości, które mogą Cię zaciekawić. Jednym z nich jest możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej – czyli działalności gospodarczej bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG).

Od dawna dużym problemem dla osób chcących rozpocząć działalność na własny rachunek było to, że musieli zarejestrować działalność gospodarczą i już od samego początku odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) i zdrowotne (NFZ), niezależnie od tego czy coś zarabiali, czy nie. Nawet przy tzw. małym ZUS był to problem. Jednym z „lekarstw” na ten problem ma być nieewidencjonowana działalność.

Czym dokładnie jest ta działalność nieewidencjonowana? Jest to drobna działalność, której nie trzeba będzie rejestrować w CEIDG. Dzięki temu nie będzie trzeba odprowadzać składek ZUSowskich, choć wszystkie dochody będą normalnie opodatkowywane.

Oczywiście, jak każda forma atrakcyjnego zarobkowania, działalność ta posiada swoje ograniczenia. Mogą z tego skorzystać osoby, których przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Oczywiście, taka osoba może w każdym momencie złożyć wniosek o wpis do CEIDG, a w sytuacji, gdy przekroczy przychód w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, staje się to wręcz jej obowiązkiem. Ma na to 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.

Oprócz tego z nowej formy działalności nie mogą skorzystać spółki cywilne, ani osoby, które do wykonywania działalności potrzebowałyby koncesji zezwolenia lub wpisu do działalności regulowanej. Również osoby, które obecnie posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą, nie mogą jej „od ręki” zamknąć i rozpocząć funkcjonowania w ramach działalności nieewidencjonowanej.

Czego będzie wymagało prowadzenie takiej działalności? Jedynym obowiązkiem będzie prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Oprócz tego przychody z działalności nieewidencjonowanej będą musiały zostać zgłoszone w rocznej deklaracji podatkowej.

Wydaje się, że może to być atrakcyjna forma zarobkowania dla osób, które są zatrudnione na etat, ale chcą dorobić sobie jako freelancerzy, bądź zawodów technicznych jak hydraulicy, elektrycy czy mechanicy samochodowi, którzy poza pracą na etat chcieliby okazjonalnie świadczyć swoje usługi. Również osoby, które zajmują się nietypowymi usługami, np. sprzedażą rękodzielnictwa, mogą rozważyć tą formę działalności. Aczkolwiek dopiero czas pokaże, jak to sprawdzi się w praktyce.

——

Partnerem działu „Prawnik radzi” jest:

Kancelaria Radcy Prawnego Cezary Młotek
ul. Ordona 8
05-480 Karczew
biuro@kancelariamlotek.pl
tel. 723 459 628

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, obejmującym m..in. pracę na uczelni wyższej, oraz w kancelarii prawnej. Posiada spore doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i administracyjnego.

Accessibility