Zamkną Szosę Lubelską- będzie objazd

Firma STRABAG poinformowała o planowanym w przyszłym tygodniu wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 17 na odcinku od ul. Mickiewicza do JARTONU, polegającej na zamknięciu Szosy Lubelskiej.

Ruch odbywać się będzie nowo wybudowaną łącznicą po wschodniej stronie drogi. Szczegółowe informacje firma zobowiązała się przekazać w późniejszym terminie.

Czasowa organizacja ruchu oraz niezbędne do jej wprowadzenia oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem. Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu planowany jest na dzień 25.07.2018 r. W tym dniu zbiera się komisja opiniodawcza projekt planowanej organizacji ruchu.

Jak tylko pojawią się szczegóły dotyczące utrudnień – natychmiast je podamy.

źrodło: tuwiazowna.pl

Accessibility